fbpx

ȘCOALA POSTLICEALĂ ,,SFÂNTUL ȘTEFAN”

Despre Noi

Şcoala Postliceală “Sfântul Ştefan” a fost înfiinţată şi a funcţionat începând cu anul şcolar 1999-2000 în cadrul Fundaţiei “Acţiunea Ecologică Română”. Începând cu anul școlar 2018-2019, şcoala noastră funcționează, sub coordonarea Mitropoliei Olteniei, a Arhiepiscopiei Craiovei, prin transfer de la organizația fondatoare – Fundația Acțiunea Ecologică Română.

Este o unitate de învăţământ acreditată conform O.M.E.C.I. nr. 3555/30.03.2009, domeniul Sănătate şi Asistenţă Pedagogică, cu nivel de calificare 5, stabilit de Cadrul naţional al calificărilor, O.M. nr.3973/2014, studiile fiind recunoscute în străinătate.

Consiliul de Administrație:

Consiliul de administrație este format din 9 membri.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității:

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este formată din 5 membri și include și un reprezentant al elevilor.

Consiliul Profesoral

Consiliul profesoral este format din 16 membri, profesori, medici, asistenți medicali și de farmacie. Întreg colectivul de cadre didactice este de o înaltă ținută morală și de o excelentă pregătire profesională.

La acestea se adaugă mobilier şcolar, instrumentar medical, instrumentar de laborator, sediu social şi administrativ, lot didactic pentru plante medicinale, cărţi şi publicaţii.

Unitatea şcolară beneficiază de aportul substanţial al Autorităţii de Sănătate Publică –Craiova, prin toate spitalele pe care le are în subordine, având contracte de colaborare şi parteneriate cu toate aceste unităţi, de asemenea cu cabinetele individuale de familie, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj pentru instruirea practică a acestor elevi.

BAZA MATERIALĂ

Şcoala noastră dispune de o bază, proprie tehnico-materială care asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. Şcoala are un număr de:

– 6 săli de clasă;
– 1 laborator nursing;
– 1 laborator de tehnică farmaceutică;
– 1 farmacie virtuală;
– 1 cabinet de anatomie biologie;
– 1 laborator de informatică: 10 calculatoare conectate la internet ;
-1 laborator de kinetoterapie
– 1 bibliotecă.

MISIUNEA ȘCOLII

Școala își asumă misiunea de a desfășura în contextul parteneriatului educațional, procesul educațional orientat către pregătirea unor profesioniști competenți și bine motivați.
Școala Postliceală ,, Sfântul Ștefan” realizează această misiune prin următoarele puncte:
-Promovarea unui învățământ postliceal deschis, flexibil, fără deosebire de sex, vârstă și etnie sau apartenență politică și religioasă în conformitate cu cerințele pieței muncii în domeniul sanitar,
-Pregătirea profesională de înaltă calitate la standarde europene a forței de muncă din domeniul sănătate și asistență pedagogică prin:
-respectarea curriculumului național și european, -educație și instruire de calitate realizată de către cadre didactice calificate și de prestigiu,
-folosirea de strategii didactice și metode moderne de predare,
-Sprijinirea dezvoltării carierei și crearea de oportunități de angajare în țară și în străinătate a absolvenților, imediat după finalizarea studiilor prin: -adaptarea competențelor profesionale, astfel încât acestea să răspundă cerințelor pieței muncii -stagii de practică în țară și străinătate -parteneriate cu unități farmaceutice și companii de distribuție de medicamente, -aprofundarea limbilor moderne: engleză, germană.

VIZIUNEA ȘCOLII

Scoala isi propune formarea la standarde europene de profesioniști de înaltă calificare în domeniul sănătate și asistență pedagogică capabili să se integreze pe piața națională și internațională a muncii.

☎️ : 0351 41 30 31

📱 : 0770 160 838

Locatie:

Craiova, Dolj
Str. Adrian Păunescu, nr. 16

Program

Luni – Vineri

10:00 – 18:00

Email

secretariat@scoalasfantulstefan.ro

Formular contact