fbpx

 
 
 
 
 

Asistent Medical Generalist – AMG

De la înfiinţarea specializării ASISTENT MEDICAL GENERALIST în cadrul Şcolii ”Sfântul Ştefan” din Craiova, o prioritate aparte a fost asigurarea personalului didactic competent şi a bazei materiale, necesare atingerii obiectivelor legate de instruirea teoretică şi practică şi formării profesionale, permanent corelate cu nevoile reale ale pieţei muncii din ţară şi străinătate.

Personalul didactic al Şcolii este reprezentat de cadre didactice de specialitate, pentru fiecare modul în parte, foarte bine pregătite din punct de vedere profesional, cu vădite competente pedagogice, care asigura din toate punctele de vedere condiţiile necesare unui nivel optim de instruire teoretică şi aplicativa, fapt reflectat de rezultatele foarte bune ale absolvenţilor Şcolii.

Pentru o pregătire adaptată la potenţialul şi interesul individual al elevilor noştri folosim metode pedagogice adaptate, inclusiv proceduri de tratare diferenţiată.

Baza materială, conformă cu normele europene şi standardele naţionale de specialitate, utilizată în sălile de curs, laboratoare şi sălile de nursing, permite un grad optim de educaţie teoretică şi instruire practică.

Pregătirea în această specializare se realizează conform Curriculumului Naţional pentru şcoala postliceală sanitară stabilit de OMEN nr.3499 din 29.03.2018 – domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică, nivelul 5 avansat, formă de învăţământ: la zi.

Curriculumul cuprinde un număr de 39 de module, repartizate pe durata celor trei ani de pregătire, cuprinzând un număr de aproximativ 4648 de ore. Din numărul total de ore, conform reglementarilor europene, 2408 de ore sunt consacrate învăţământului clinic (stagii), restul orelor fiind împărţite între învăţământul teoretic (ore de predare/fixare/evaluare) şi laboratorul tehnologic.

Structura anului şcolar cuprinde un număr de 42 săptămâni repartizate câte 21 de săptămâni pe fiecare semestru. Pentru fiecare an de studiu, raportul intre săptămânile de învăţământ teoretic şi cele de învăţământ clinic/semestru se prezintă astfel: anul I – 14 săptămâni învăţământ teoretic şi 7 săptămâni învăţământ clinic; anii II – 11 săptămâni învăţământ teoretic şi 10 săptămâni învăţământ clinic. şi III – 10 săptămâni învăţământ teoretic şi 11 săptămâni învăţământ clinic.

Pregătirea practică a elevilor şcolii noastre se desfăşoară prin stagii curriculare de instruire, în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare, în cadrul clinicilor din spitalele din Craiova şi în alte unităţi şi instituţii de profil, inclusiv în alte ţări europene, conform planurilor de învăţământ, în baza parteneriatelor încheiate între şcoala şi unităţile sanitare. Aceste stagii completează pregătirea teoretică a elevului, conturându-i astfel pregătirea profesională şi profilul moral.

În toate serviciile în care elevii sunt repartizaţi în cursul formării lor practice exista un maistru instructor, cadru didactic al şcolii, care coordonează activitatea acestora, prin colaborare cu personalul din secţiile respective şi face ca învăţământului clinic să aibă, în ansamblul său o valoare educativă, în formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice.

Avem în vedere ca învăţământul clinic să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel, incluzând prevenirea bolii, educaţia sanitară, precum şi toate îngrijirile de sănătate.

Diplomele obţinute în urma absolvirii cursurilor Şcolii  ”Sfântul Ştefan” din Craiova au recunoaştere naţională şi internaţională.

Pentru o stimulare a performanţei şcolare asiguram burse de studii, prin reducerea taxei şcolare la primii trei elevi, din clasele obişnuite şi la toţi elevii din clasele de performanţă.

 

Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 10:00 – 18:00 la sediul nostru din Craiova str. ,,Adrian Păunescu”, nr. 16, în spatele hotelului ,,Andres” de pe Bulevardul,, 1 Mai” (află în apropierea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova)

 

Adresa: str. ,,Adrian Păunescu”, nr. 16

 

Telefon : 0351413031 sau 0770160838

secretariat@scoalasfantulstefan.ro

TAXE ȘCOLARIZARE:

TAXA DE INSCRIERE ESTE 150 LEI

Taxa de Școlarizare este de 2600 LEI

Taxa de școlarizare se poate plăti  integral, în 6 rate sau la cerere, lunar etc.

Incepe inscrierea acum

8 + 6 =